Projekt Erasmus+

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE – AKCJA 1 Mobilność uczniów i kadry

Główne działania

Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. Dla uczniów kształcących się zawodowo.

„Kształcenie mobilnośc iuczniów ZS3 w Ostrowcu Świętokrzyskim“

2015-1-PL01-KA102-015058

O projekcie

Dzięki projektowi Erasmus+ mieliśmy możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. Spędziliśmy 4 tygodnie w saksońskim mieście Zwickau w Niemczech. W projekcie uczestniczyło szesnaścioro uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik elektronik.

Cele projektu

  • doskonalenie umiejętności w zawodach technik informatyk, technik mechatronik i technik elektronik,
  • rozwój indywidualnych umiejętności praktycznych,
  • zwiększenie praktycznych umiejętności i mobilności uczestników projektu,
  • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim (w tym zawodowym),
  • rozwój osobisty uczestników: wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywanie nowych umiejętności, wzmocnienie pewności siebie,
  • zwiększenie szans zatrudnienia na rynku krajowym i zagranicznym

Czym jest Europass?

Europass Mobilityjest dokumentem, który prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich zakres wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki realizowanej za granicą. Jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej i przydatny przy zatrudnieniu w Polsce i poza jej granicami.Dokument mogą otrzymać osoby, które odbyły europejską ścieżkę kształcenia, niezależnie od ich wieku czy wykształcenia. Dokument Europass–Mobility wypełniają - partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass–Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.